Kategoria: Przyroda dla człowieka

Agroturystyka nad Biebrzą

W naszym kraju istnieje wiele naprawdę wspaniałych możliwości i sposobów na spędzenie świetnych wakacji wraz z naszymi dziećmi. Naprawdę nie warto co roku pchać się na wiecznie zatłoczone morze Bałtyckie lub stać

Rowerki biegowe dla dzieci

Nauczenie dzieci jazdy na rowerze przez wielu rodziców uważane jest za podstawową czynność w prawidłowym wychowywaniu dziecka. Rower jest genialnym rozwiązaniem, dzięki któremu nasze dziecko nauczy się utrzymywać równowagę. Dodatkowo będzie wstanie

OD DAWNYCH CZASÓW

Od czasu, kiedy grupa uczonych, przybrawszy na­zwę Klubu Rzymskiego, ogłosiła swój alarmistyczny raport, mącący euforyczny klimat dekady „gospo­darczych cudów” i industrializacyjnej gorączki — problem zagrożenia naturalnego środowiska czło­wieka stał się tematem niezliczonej

PUBLICYSTYCZNA MODA

Publicystyczna moda na cywilizacyjne zagrożenia zaczyna przeży­wać się tak jak poprzedzająca ją moda na cywili­zacyjną euforię, potwierdzając raz jeszcze regułę, że moda żyje dopóty, dopóki nie zejdzie na popu­larny poziom. Zyskując sobie

KONIEC DOMINACJI

Pod piórem Saint Marca spra­wa zagrożenia naturalnego środowiska przestaje być domeną wyspecjalizowanych futurologicznych eks­pertyz czy też biadań obrońców w tradycyjnym stylu, nabiera zaś wymiaru generalnej debaty o ce­lach ekonomicznego rozwoju, o patronujących

PROCESY CYWILIZACYJNE

me można powstrzymać dążenia do do­brobytu — a to pociąga za sobą ekspansję przemy­słu, z jej ujemnymi skutkami dla natury, ekspansję demograficzną, z jej konsekwencjami dla rozmiarów dostępnej jednostce przestrzeni, ekspansję czasu

MATERIALNY DOBROBYT

Lecz właśnie wtedy, gdy osiągnięty zostaje ma­terialny dobrobyt, daje się odczuć z nie znaną przed­tem siłą lekceważona dotąd wartość dóbr niemate­rialnych. Cisza, spokój, czyste powietrze, luz swo­bodnej przestrzeni, możliwość regeneracji sił w

PRZYNOSZONE SZKODY

Po pierwsze, że szkody, jakie ponosi natura w wyniku rozwoju cy­wilizacji przemysłowej, zostają w tym systemie zwie­lokrotnione przez górujące nad wszystkim prawo zysku. Leseferyzm, stwierdza autor, to pozostawie­nie pełnej swobody pogoni za

PRAWO ZYSKU

To samo prawo zysku, które z jednej strony rabunkowo wyniszcza dobra naturalne, czyniąc je coraz trudniej dostęp­nymi, jednocześnie pozwala robić interesy na za­chowanych jeszcze rezerwatach ciszy, spokoju, po­wietrza i przestrzeni. Wytwarza się

GROŹNIEJSZE ZABURZENIA

Będą to jego zdaniem zaburzenia groźniejsze od tych, które wybuchały na tle materialnych niedostatków. Nawet jeśli jest w tych prognozach przesada wynikająca z wojowni­czego ducha partii francuskich ekologów, formułują­cej własne programy wyborcze,