DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW

Do określenia parametrów dla wykonawców; zadań. Takie .określenie celów planowania jest zgodne ze zmianami, jakie re­forma gospodarcza wprowadza w ustawie o planowaniu z dnia 26 lutego .1982 r.  Istotnym założeniem nowego systemu jest podział zadań między władze, centralne, regionalne, lokalne i przedsiębiorstwa. Regionalny • charakter usług turystycznych i koncentracja;’przestrzenna ruchu tury-/ stycznego podnoszą znaczenie regionalnych i lokalnych elementów w stra­tegii planowania. Chodzi bowiem o to, aby zachowując kierunki polityki turystycznej państwa w planowaniu centralnym,- wzmocnić; i rozwijać samodzielność’ oraz odpowiedzialność /regionów i’ przedsiębiorstw.. -Tego rodzaju planowanie może mieć miejsce tylko w warunkach wszechstron­nej informacji’na wszystkich szczeblach. Będą to informacje wewnątrzne i zewnętrzne  pochodzące z innych działów gospodarki narodowej, a także z zagranicy.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)