DOBRA NIEMATERIALNE W SPOŁECZEŃSTWIE ZACHODNIM

Nasz system ekonomiczny, oparty głównie na pro­dukcji i konsumpcji dóbr materialnych, nie docenia wartości dóbr niematerialnych.Wzrost poziomu życia jest punktem centralnym wszystkich dotychczasowych francuskich planów mo­dernizacji. Mimo że w Planach IV i V dążenie do zmian warunków bytowania — przez zwiększenie inwestycji w służbie zdrowia, szkolnictwie i sieci drogowej — zajmuje miejsce niezwykle ważne, ża­den z dotychczasowych Planów nie podjął problemu tak istotnego, jakim jest problem otoczenia życia.Będąc dziełem producentów, a nie konsumentów, Plan zajmuje się raczej podtrzymaniem i rozwojem istniejących gałęzi produkcji niż zaspokojeniem no­wych ludzkich potrzeb.Uległa tradycjonalizmowi i materialnemu stosun­kowi do życia Francja wydawała więcej na rekla­mę niż na badania z zakresu nauk medycznych. Te ostatnie otrzymywały jedynie 6% z ogólnej puli kredytów przeznaczonych na badania naukowe. W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki te są trzy razy niższe niż w Wielkiej Brytanii.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)