DUŻE RÓŻNICE

Z uwagi na duże różnice, występujące.w pracy wykonywanej w obiek­tach żywieniowych i noclegowych wskazane, byłę podjęcie tej tematyki. Zróżnicowaniami pracy w hotelach, obiektach noclegowych i gastrono­mii* zajęli się H. Stundel i A. Eib , przedstawiając wyniki w formie schematów .Hotele z punktu Widzenia ekonomicznego pełnią funkcję usługową . społecznej konsumpcji. Przejmują ze sfery obrotu dobra konsumpcyjne o    postaci materialnej, przekazują je lub dostarczają konsumentowi, pośredniczą więc między tą sferą’a’konsumentem. Zakłady hotelarskie świadczą również różnego rodzaju usługi bytowe i osobiste.Zaspokajają tym samym .potrzeby lokalowe krótkookresowe i przejściowe. W, NRD hotelarstwo^ gastronomia są traktowane jako.gałąź gospodarki narodo-. wej w detalicznym handlu wewnętrznym .

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)