EKONOMICZNA ROLA TURYSTYKI

  • Związek: ten określa główne ’ elementy ekonomicznej roli turystyki. Przesunięcia międzyregionalne w konsumpcji,; przyjmujące postać,konsumpcji’w turystyce, sprzyjają wyrównywaniu r.óżnic między krajami biedniejszymi, jak; również wjpeW-. nej mierze krajowych różnic regionalnych’ w konsumpcji,-ludności. Regiony turystyczne ściągają krajawe środki płatnicze oraz dewizy z cen­trów, wysoko rozwiniętych do obszarów słabo rozwiniętych . Jeżeli gospodarka turystyczna; nie wyrównuje'”niedoborów terenów slabo’rozwiniętych, to niewątpliwie nie przyczynia się do niwelacji tych różnic. Gospodarkę turystyczną w Europie cechują procesy międzynarodo­wej integracji turystycznej oraz występująca w regionach turystycznych koncentracja podaży i sezonowe nasilenie popytu. Przykładami są Ju­gosławia, Hiszpania czy Bułgaria. Stwarza ona jednak poważne niebez­pieczeństwa dla gospodarki narodowej — podobnie jak-każda inna, je­żeli występuje pod postacią monokultury. .W obrocie turystycznym, mają miejsce poważne wahania, jest on bardzo czuły na’przejawy niestabil- ności regionalnej, jest podatny na różne wpływy tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)