Jascques Cartie

Jacąues Cartier (ok. 1492—1557) brał prawdopodobnie udział już w 1524 r. w podróży Giovanniego da Yerrazzano do Ameryki Północnej, chociaż nie wszyscy badacze są tego zdania. Wspomniany wyżej raport Verrazzana wzbudził większe zainteresowanie na dworze francuskim, chociaż Franciszek I, zajęty ówcześnie niezbyt szczęśliwymi dla Francji wojnami z Habsburgami we Włoszech, nie był w stanie zorganizować wyprawy do Ameryki. Dopiero po uporządkowaniu spraw politycznych podjął Franciszek I w Rzymie kroki w celu uchylenia przez papieża Klemensa VII bulli Aleksandra VI z 1493 r., przyznającej na rzecz Hiszpanii prawo do wszystkich odkrytych ziem w Nowym Świecie w jej sporze o podział nowych lądów z Portugalią. Działającemu w imieniu Francji kardynałowi Le Veneur udało się uzyskać w Rzymie zapewnienie, że postanowienia bulli Aleksandra VI będą stosowane jedynie do ziem rzeczywiście odkrytych i posiadanych przez Hiszpanów i Portugalczyków. Tego rodzaju interpretacja otwierała szersze możliwości eksploracji i kolonizacji w Ameryce Północnej przed innymi krajami, zwłaszcza Francją i Anglią. Ta nowa sytuacja wiąże się też właśnie z genezą pierwszej podróży francuskiego żeglarza Jacąuesa Cartiera do Kanady w 1534 r.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: