KOLEJNE OKRESY

Stąd kolejne okresy rewindy­kacji: dawniej chodziło o prawo do nauki i wypo­czynku, następnie o zdrowie i kulturę, dziś o naturę i bezpieczeństwo. Trzy naczelne troski charakteryzują stosunki czło­wieka z jego społecznym środowiskiem, a więc z wa­runkami życia: troska o zdrowie, o bezpieczeństwo i o możliwość awansu.Dążenie do zdrowia prowadzi do walki ze śmiercią, chorobami, zmęczeniem, wypadkami przy pracy i niebezpieczeństwami ruchu drogowego. Potrzeba bezpieczeństwa znajduje odzwierciedlenie w wielu działaniach naraz, od represji wobec przestępców poczynając, na międzyregionalnej równowadze za­trudnienia kończąc. Pragnienie awansu jest wyrazem aspiracji człowieka do wielostronnych osiągnięć, do stworzenia — za sprawą postępów w nauczaniu i kulturze, jakości i długości wypoczynku, uczestni­ctwa w działaniach zbiorowych — takiej społeczno­ści, która zapewniałaby wszystkim szerokie możli­wości rozwoju.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)