KONKRETNE MOŻLIWOŚCI

Należy zaznaczyć, że w porównaniu do prac integracyjnych w;in­nych dziedzinach gospodarki prace w zakresie integracji działań tury- , stycznych są w ramacji RWPG jeszcze słabo rozwinięte. Działania do­tyczą przede wszystkim wspólnego opracowania prognoz rozwoju tury­styki i kierunków, rozwoju współpracy ‚gospodarczej, a także integracji turystycznej. Chodzi głównie – o takie dziedziny, jak: rozwój ruchu turystycznego, możliwości recepcji, przygotowanie odpowiednich inwe­stycji, ukierunkowanie, badań naukowych,- opracowanie wspólnych pro­jektów, przygotowanie kadr itp.Konkretne możliwości i formy planowania; ruchu . turystycznego za­leżą nie tylko od ustalenia – metod • planowania,’- lecz także od wielu in­nych ważnych czynników.We współpracy międzynarodowej może^być zastosowany taki; wariant planowania turystyki, który będzie zależny, bd doboru odpowiednich czynników, a przede wszystkim od ustalonych  kierunków integracji turystycznej krajów RWPG, a te , kierunki nadal nie są trwale i perspektywicznie ustalone.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: