METODY PLANOWANIA I DOSKONALENIA

Metody planowania w turystyce wymagają ciągłego .doskonalenia. W nakazowo-decyzyjnym systemie sterowania gospodarką polską zaist­niały również y/ypaczenia  dotyczące planowania. Nie ominęły one też turystyki. Jedna, z wad’tego systemu”polegała na tym, ze plan był. traktowany jako instrument zarządzania. Przedsiębiorstwa państwowe, w tym także turystyczne,-.otrzymywały od centralnego planisty * wyod­rębniane . w planach techniczno-finansowych i operatywnych wskaźniki / działalności usługowej, a więc:wartości usług dla ludności;  wartości usług dla jednostek gospodarki uspołecznionej; wyników finansowych działalności usługowej zatrudnienia; -funduszu osobowego, bezosobowego, honorariów! i prowizji; środków dewizowych, przeliczników dewizowych. Ścisłe wskaźniki w systemie nakazowo-decyzyjnym wypaczały idee planowania, mierniki wartościowe zaś stawały się stopniowo nieadekwat­ne także w związku z • postępującą inflacją i dewaluacją oraz nieprze­strzeganiem-zasad’prawa wartości. * Obok wskaźników. NPSG ustalano szczegółowe wskaźniki b.-GKKFiT, :a następnie. GKT, b.CT Orbis oraz central spółdzielni turystycznych. czy ‚ też zrzeszeń; Większość decyzji rynkowych skupiała się i- skupia nadal. (1984’ r.) w obrębie aparatów, rozdzielnictwa surowców i administracyjnego.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)