MOŻLIWOŚCI RECEPCYJNE

Możliwości recepcyjne Polski tkwią głównie w rozwoju  turystyki przyjazdowej z krajów”sąęiednich, – a to z ZSRR, CSRS, NRD oraz nie­których krajów kapitalistycznych., W tym celu muszą być jednak stwo­rzone odpowiednie warunki w kraju, umożliwiające odpowiednią’obsłu­gę turystóy zagranicznych. Wzorem innych krajów, np. Węgiwr, można, -by dzięki odpowiedniej reklamie zachęcić obcokrajowców-do odbywania^ podróży turystycznych do Polski. Moda, tradycja, folklor, gościnność, estetyka, kultura, obsługi,, czystość mają duże znaczenie w rozwijaniu ruchu turystycznego. Sytuację w przyjazdowym.międzynarodowym ruchu turystycznym w niektórych krajach świata obrazuje tab. 8. Wynika z niej znaczny wzrost turystycznych podróży międzynarodowych’do Hiszpanii, Wielkiej • Brytanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, NRD, Jugosławii.  i innych krajów.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)