PLANOWANIE TURYSTYKI

W planowaniu turystyki w Bułgarii  szczególną uwa­gę zwraca się  na: a) przychody i rozchody’dewizowe planowane dla przedsiębiorstw i .biur podróży, b) ‚plany w ujęciu terenowym dla, regionów turystycznych. Plany te obejmują okresy czteroletnie, np. 1. wy­konanie 1983 r.; 2. przewidziane ‚wykonanie w’ 1984 r.; 3. plan na. 1985 r.;,plan na 1986 r. .Działalność turystyczna’w krajach socjalistycznych jest planowana we wszystkich formach. Dotyczy .usług nie tylko specyficznych; dla-turystyki, jak noclegi, obsługa biur. p’odróży, żywienie, lecz także usług i towardw wytwarzanych w różnych działach i gałęziach, np. w’ prze­myśle lekkim (sprzęt turystyczny i ubiory), w pionie kultury i sztuki, handlu i usług,-komunikacji, łączności, handlu zagranicznego-i innych. Planowanie obejmuje ‚ również odpowiednie . zaopatrzenie miejscowości turystycznych w . towary i usługi oraz budowę Odpowiednich, urządzeń obiektów.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: