PLANY WOJEWÓDZKIE

Należy również podkreślić, że niektóre plany wo­jewódzkie, np. zagospodarowania przestrzennego, podlegają pracom uzupełnia jącym; i koordynacyjnymi na poziomie Makroregionów. Planowania Gospodarczego w ramach Zespołów Planowania Regionalnego iKomisji- .Planowania .Gospodarczego przy Radzie. Ministrów. We wszystkich pla­nach gospodarczych (zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, wy­twarzania – i. zbytu dóbr) niezwykleistotne znaczenie ma efektywność- -Efektyw turystyce opiera się na kompleksowym , ‚pojmowaniu’’ zadań, .uwzględniającym^ wszystkie wewnętrzne współzależności ruchuturystycznego ..oraz powiązania z, gospodarką narodową planowanie na /poziomie, województwa-; ma istotne znaczenie. Plany gospodarcze województw powinny uwzględniać wszystkie / zagadnienia sfery turystycznej. Jeszcze ‚w. 1984 r; plany województwa pomijają bazę, turystyki’ socjalnej; jednostek rozliczających się z budże­tem centralnym i innymi budżetami terenowymi..

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: