PODZIAŁY ADMINISTRACYJNE

Plany obejmują ustalenia w układach przestrzennych, administracyj­nych i branżowych. Układy przestrzenne dotyczą planowania gospodar­ki walorami turystycznymi i-są częścią planów’przestrzennego zagospo­darowania kraju, makroregionów, województw i planów lokalnych zagospodarowania miast i gmin. Układy administracyjne odzwierciedlają   podział administracyjny kraju: województwa miasta, gminy.’Podziały administracyjne, działowe i branżowe znajdują swój wyraz w planach perspektywicznych.’ Treścią ich jest konkretyzacja i rozwinięcie celów oraz wynikających z nich zadań, jak również ustalenie śródków niezbędnych do ich realizacji. Plan perspektywiczny obejmujący okresy wieloletnie jest odzwierciedleniem kierunków polityki turystycznej,, które -podlegają weryfikacji; w ustalonych, np. pięcioletnich, okre­sach planowania z• ciągle przedłużanym horyzontem czasowym.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: