POPYT W REGIONIE

Jeżeli chodzi o popyt to w regionie mamy do czynienia’ z przypusz­czalnymi, orientacyjnymi, lecz ciągle płynnymi jego wielkościami i ro­dzajami. W związku z tym; w planowaniu regionalnym dużą rolę będą  odgrywały informacje o potrzebach i popycie na dobra turystyczne,występujących w nich zmianach lub przewidywaniach na przyszłość. W warunkdch normalnie funkcjonującego rynku region turystyczny mu­si zdobywać inforrriacje o turystach i nowych potencjalnych ich potrze­bach. W-związku’z tym powinny‘być planowane badania marketingowe działania systemowe ujmujące analizę; rynku, promocję sprzedaży   funkcjonowanie kanałów dystrybucji. W gospodarce planowej w turystyce można wykorzystać doświadczę-‚ nia‘innych krajów socjalistycznych. W.NRD-zwraca się np. uwagę na – szczegółowe  opracowanie zaopatrzeniamateriałowo-surowcowego  Plan rozwoju turystyki w Czechosłowacji składa się z kilku części  zadań rozwoju ruchu turystycznego, przychodów w tury­styce.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: