PRZEDSIĘBIORSTWA I INSTYTUCJE

Przedsiębiorstwa i instytucje,organizacje społeczne, towarzystwa i.związki zawodowe składają sprawozda­nia z organizowanych imprez i wycieczek turystycznych. Wydziały kul­tury, fizycznej. i turystyki oraz przedsiębiorstwa nadzorowane i kontro­lowane przez GKT składają, sprawozdania z zatrudnienia i funduszu płac. Jednostki ‚gospodarczo-usługowe. i produkcyjne, które działają bez­pośrednio w obrocie.turystycznym, składają sprawozdania zgodnie z obo­wiązującymi zarządzeniami i zasadami zatwierdzania bilansów przedsię­biorstw. Jednostki, zakłady i zadania budżetowe objęte,są sprawozdaw­czością budżetową.Metoda graniczna polega na notowaniu liczby przejść przez granicę państwa. Należą tu:  wypełnienie prostego formularza w celu. ustalenia wielkości ruchu; liczenie osób przekraczających granicę;prowadzenie badań wyrywkowych przez  reprezentacyjna wypeł­nienie formularza (ankiet) lub reprezentacyjne, liczenie. Notowania za pomocą formularzy, polegają na dostarczeniu druków cudzoziemcom przy. wjeździe i.odbieraniu wypełnionych przy wyjeździe.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)