PUBLICYSTYCZNA MODA

Publicystyczna moda na cywilizacyjne zagrożenia zaczyna przeży­wać się tak jak poprzedzająca ją moda na cywili­zacyjną euforię, potwierdzając raz jeszcze regułę, że moda żyje dopóty, dopóki nie zejdzie na popu­larny poziom. Zyskując sobie masowych zwolenni­ków moda przygotowuje śmierć samej sobie. I wła­śnie w momencie, w którym może się wydawać, że wszystko w tym przedmiocie zostało już powiedzia­ne, czytelnik polski otrzymuje do ręki książkę prze­konującą dowodnie, że prawdziwa debata dopiero Się rozpoczyna. O wrażeniu świeżości, zdobywającej czytelnika, decyduje me tyle namiętna tonacja, w jakiej wypowiada się autor – tonacja natchnionego prawdą bojownika — ile rozległość perspektyw my­ślowych wydobywanych z wyczerpanego już, zda­wałoby się, tematu.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)