Rozmieszczenie Indian

Nie ma potrzeby wchodzić z braku miejsca głębiej w zagadnienie rozmieszczenia i charakterystyki różnych plemion indiańskich Kanady. Liczbę plemion w całej Ameryce ocenia się w okresie przed Kolumbem na mniej więcej 2 tyś., ogólną liczbę Indian w Ameryce Północnej na 900 tyś., z czego niewiele ponad 200 tyś. mieszkało na obszarze Kanady. Warto natomiast podkreślić rolę plemienia Algonkinów, siedzącego nad Wielkimi Jeziorami i Rzeką Św. Wawrzyńca. Z pierwotnych siedzib w północnej Kanadzie przesunęli się oni pod naporem Indian Atapasków na południowy wschód, nad Zatokę Hudsona i Wielkie Jeziora. Część Algonkinów, tzw. Czarnonodzy, myśliwi prerii, dotarła do Gór Skalistych, zajmując się głównie myślistwem. Warto dodać, że Algonkinowie osiągnęli dosyć wysoki poziom rozwoju gospodarczego i kulturalnego, zbliżając się w pewnym stopniu do stojących znacznie wyżej Indian Ameryki Środkowej i Południowej. Nad Wielkimi Jeziorami mieszkali też Irokezi, stanowiący związek plemion algonkińskich. Osiedlili się oni w dorzeczu Rzeki Św. Wawrzyńca i nad Wielkimi Jeziorami w V—VI w. Mieszkali w zwartych, otoczonych palisadami osiedlach, w długich na 20—30 m domach prostokątnych. Główne zajęcia. Irokezów to kopieniacza uprawa ziemi (kukurydza, fasola, dynia, tytoń), zbieractwo, myślistwo, rybołówstwo. Znali Irokezi obróbkę drewna, garncarstwo, wyprawianie skór, plecionkarstwo i prymitywną formę tkactwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)