TOWARZYSZĄCE BRAKI

Braki te to w przeważającej mierze rezultat złej organizacji naszego roz­woju. Tłok i zatrucie środowiska fizycznego są nieodłącznymi towarzy­szami wzrostu. Ich stopień jest jed­nak zależny przede wszystkim od na­szego społeczeństwa.Rosnące zatłoczenie przestrzeni, czyniąc rzadko­ścią to, co było niegdyś powszechnie dostępne do­prowadzić winno do odrzucenia liberalistycznego modelu jej użytkowania. Głód natury wzy­wa nas do planowania. Panujący dziś libe­ralizm postępuje akurat odwrotnie, wprowadza anar­chię tam, gdzie niezbędna jest organizacja, a decy­zje dotyczące losu środowiska podejmuje bez troski o   ogólne interesy, opierając się jedynie na kryte­rium maksymalnego prywatnego zysku.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)