WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA

W 1966 roku powstała OREAM (Organizacja stu­diów nad inwestycjami w okręgach miejskich), któ­rej celem jest planowanie rozwoju takich aglome­racji, jak La Basse-Seine czy okręg Metz-Nancy- -Thionville. Instytucja ta zatrudnia inżynierów, urbanistów, architektów, socjologów i eskonomistów; żaden lekarz ani biolog nie wchodzi w skład tzw. grup syntezy. W pochodzącym z 1965 roku najpo­ważniejszym programie urbanistycznym lat ostat­nich: „Wytyczne zagospodarowania przestrzennego i urbanizacji rejonu Paryża”, dostrzec można podob­ne usterki. Program ten, zakładając w tym i tak już przeciążonym regionie 66-procentowy wzrost liczby ludności w okresie nadchodzących 35 lat, nie rozważa wpływu, jaki wywierać będzie na miesz­kańców kurczenie się terenów zielonych, stopień zanieczyszczenia wody i powietrza czy związane z urbanizacją natężenie hałasu.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)