Z ZAINTERESOWANIEM

Nie można jednak nie śledzić z zainteresowaniem intelektualnej do­ciekliwości ekologa, który powodowany pasjami mi­łośnika natury dochodzi do ważnych diagnoz społeczno-ustrojowych. Walka o ocalenie środowiska sprzyjającego człowiekowi jest w tym ujęciu przede wszystkim walką z wszechwładną i niszczycielską ekonomią zysku. Nieskrępowane żerowanie ludzi biznesu zwielokrotnia szkody wyrządzone naturze, a zarazem oddala większą część ludności od warun­ków sprzyjających zdrowej egzystencji. W ten spo­sób ekologia z żelazną logiką splata się z ekonomią polityczną, a troska o jakość ludzkiej egzystencji zwraca się przeciw kapitalistycznej pogoni za zy­skiem. Dysponując środkami nowoczesnej techniki ekonomia oparta na motywie zysku wynaturza wa­runki ludzkiego istnienia na niespotykaną dotąd ska­lę. I tylko takie zmiany w systemie gospodarczym, które przyznają nadrzędne znaczenie humanistycz­nym wartościom i celom, uchronić mogą środowiska ludzkie od ciągłej degradacji warunków życia.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)