Zderzenie z Europa

Opuszczając kontynent azjatycki przodkowie Indian stali już — jak się zdaje — na dosyć wysokim stopniu rozwojowym. Z Azji wywodziły się ich wierzenia i obyczaje, w Azji jeszcze nauczyli się obrabiać kość i kamień, posługiwać się oszczepem i harpunem, łowić zwierzęta strefy podbiegunowej. W Ameryce najdawniejsi Indianie zdobyli umiejętność polowania na wymarłego dziś olbrzymiego bizona i stopniowo zaadaptowali się do nowych warunków. Pod wpływem różnorodnych czynników, m. in. odmiennych środowisk geograficznych, przybyła ludność uległa zróżnicowaniu, co tłumaczy istniejącą wśród Indian różnorodność typów antropologicznych. Pewien wpływ na to mogła mieć według niektórych uczonych migracja z Melanezji, tłumacząca zbieżności kulturowe między ludnością Ameryki i Oceanii. W okresie zetknięcia się z Europejczykami na przełomie XV i XVI w. znajdowali się Indianie na różnych stopniach rozwoju kulturalnego. Obok ludów zbieracko-myśliwskich żyły w Ameryce również ludy znajdujące się na znacznie wyższym szczeblu rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego i kulturalnego (np. Inkowie, Majowie, Aztekowie). Siedziby ich znajdowały się w Ameryce Południowej i Środkowej, nie należą więc do zakresu naszego tematu. Na dużych obszarach Ameryki Północnej spotykamy głównie pierwszy typ cywilizacji indiańskich, ludy zbieracko–myśliwskie, stojące na znacznie niższym stopniu rozwojowym niż ich południowi pobratymcy.

Cześć! Witaj na moim serwisie o podróżach i turystyce. Znajdziesz tutaj wiele moich wspomnień z wyjazdów. Zamieszczam tutaj wiele pomocnych rad dotyczących wyboru miejsca na wakacje, a także jaki środek podróży wybrać. Mam nadzieję, że spodobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam i zostaniesz na dłużej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)